UA-128574582-4

Telif

el-İhtisâb

Yazar : Hasan el-Utrûş

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 126
Eser Adı el-İhtisâb
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed el-Hasen b. Ali b. el-Hasen el-Utruş el-Hüseynî
Müellif Bilinen Kısa Adı Hasan el-Utrûş
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 304
Vefat Tarihi Miladi 917
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı (nşr. R. B. Serjeant, RSO, XXVII, 1957, Studies in Arabian History and Civilisation içinde), London, 1981, bl. VII, s. 11-32;
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser İslam toplumunda kamu düzenini sağlayan muhtesipler için kanunnâme özelliği taşıyan bir kitaptır. Aynı zamanda bu görevde bulunanlar için detaylı olarak bir çok hususa değinen bir el kitabı mahiyetindedir.
Eserin Konu Başlıkları Eserde yer alan belli başlı konular şunlardır: Şartlarını taşıyan yerlerde ihtisabın gerekliliği, muhtesibin görev ve sorumlulukları, esnaf, sanatkâr ve doktor vb. zümrelerin gözetmesi gereken hususlar, ihtisapla ilgili hususların devlet idarecilerine bildirilmesi, dükkanların teftişi, ölçü ve tartıların standartlar ölçüsünde düzenlenmesi, düşmanla ticarette yasak olan uygulamalar, camiler ve ibadethanelerde görevli personelin hizmet kurallarına uyması ve halkın cami âdâbı dair davranışlarının kontrolü, yasak mallar hususundaki teftişler, (zina, içki, faiz, karaborsacılık vb.) dinen haram olan uygulamalar ile şirki yeniden canlandıracak hareketlerin zuhurunu engellemek ve bunları kontrol etme, tıbbî uygulamaların teftişi, toplumda kadın-erkek ilişkilerinin düzeninin kontrolü, giyim kuşam kurallarına riâyetin sağlanması kuralların yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezalar vb.
Notlar Detaylı bilgi için bkz.: CENGİZ KALLEK, "HİSBE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hisbe#1 (14.12.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh