UA-128574582-4

Telif

Kitâbü’l-imâme (kebîr)

Yazar : Hasan el-Utrûş

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 125
Eser Adı Kitâbü’l-imâme (kebîr)
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed el-Hasen b. Ali b. el-Hasen el-Utruş el-Hüseynî
Müellif Bilinen Kısa Adı Hasan el-Utrûş
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 304
Vefat Tarihi Miladi 917
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 46, s. 120.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam