UA-128574582-4

Telif

Kitâbü’l-imâme (sagîr)

Yazar : Hasan el-Utrûş

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 124
Eser Adı Kitâbü’l-imâme (sagîr)
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed el-Hasen b. Ali b. el-Hasen el-Utruş el-Hüseynî
Müellif Bilinen Kısa Adı Hasan el-Utrûş
Yüzyıl (Hicri) 4.
Yüzyıl (Miladi) 10.
Vefat Tarihi Hicri 304
Vefat Tarihi Miladi 917
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Notlar Detaylı bilgi için bkz. İSA DOĞAN, "HASAN el-UTRÛŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-el-utrus (30.11.2018).
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam