UA-128574582-4

Telif

Mes'ele fi'l-imâme

Yazar : Hâdî-İlelhak

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 119
Eser Adı Mes'ele fi'l-imâme
Müellif Tam Künyesi Yahyâ b. Hüseyin Hâdî-İlelhak
Müellif Bilinen Kısa Adı Hâdî-İlelhak
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 298
Vefat Tarihi Miladi 911
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin günümüze ulaştığı bilinmemektedir.
Notlar Detaylı bilgi için bkz. Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi, eser no: 42, s. 119.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Kelam